ANGAN-berangan.

Tengok pada dia.Ada 4 lagi jari kearah dia.Sama sahajakan. Mereka bermegah konon pada agama,berjanji tapi mungkiri, hakikatnya? Lagi mau tanya ka macha?

No comments: